แชร์โพสนี้

หลังจากเป้าหมายแห่งสหัสวรรษได้สิ้นสุดลง และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในหลายประเทศ และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนา องค์การสหประชาชาติได้มีการกำหนดเป้าหมายขึ้นมาใหม่ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเรื่องสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมให้มีความเชื่อมโยงกันซึ่งจะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาไปจนถึงปี 2573 นอกจากปัญหาด้านกันเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศแล้ว ยังมีปัญหาความยากจนและความไม่เท่าเทียมกันยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขให้บรรลุเป้าหมายต่อไป
 
โลกยามเช้า

ต้อนรับอรุณรุ่งของวันใหม่ กับ โลกยามเช้า และโลกยามเช้าสุดสัปดาห์ อัพเดทข่าวสารจากต่างประเทศก่อนใคร และสาระความรู้ ความบันเทิง จากทั่วทุกมุมโลก

  • วันออกอากาศ  จ-ศ เวลา 04.00 – 04.25น.
  • วันออกอากาศ  ส-อา เวลา 05.10-05.35น.
  • ช่อง 3HD ช่อง 33