แชร์โพสนี้

นักวิทยาศาสตร์จีน ถอดจีโนมข้าวสาลีโบราณ ซึ่งขุดพบจากเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ โดยต่อจากนี้ จะนำผลที่ได้ ไปศึกษาเส้นทางการแพร่กระจายของผลผลิตอาหารสู่แผ่นดินจีน

สถาบัน 4 แห่งของจีน ร่วมกันทำวิจัยชิ้นนี้ โดยนักวิทยาศาสตร์ได้สกัดดีเอ็นเอ จากเมล็ดข้าวสาลีโบราณอายุ 3 พัน 800 ปี จำนวน 7 เมล็ด ซึ่งสุ่มเก็บจากสุสาน 2 แห่งในเมือง Xiaohe และ Gumugou ในเขตซินเจียง ซึ่งถือเป็นจุดตัดทางภูมิศาสตร์ ระหว่างตะวันออกและตะวันตก และจากนั้น ก็ได้ถอดจีโนมทั้งหมดข้าวสาลี 7 เมล็ดนี้

ศาสตราจารย์ จากสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ของมหาวิทยาลัยจี๋หลิน ซึ่งร่วมทำงานวิจัยนี้ กล่าวว่า เมล็ดข้าวสาลีโบราณที่นำมาวิเคราะห์นี้ เป็นเมล็ดที่สีแล้ว และยังคงสภาพดี ผลวิเคราะห์พบว่า มีจีโนม คล้ายคลึงกับเมล็ดข้าวสาลีที่ปัจจุบันปลูกในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

ดังนั้น นักวิทยาศาสตร์ จึงเสนอว่า ข้าวสาลีธรรมดา น่าจะแพร่กระจายจากที่ราบสูงชิงไห่ทิเบต ในภาคตะวันตกของจีน ไปยังลุ่มแม่น้ำแยงซีในภาคกลางและภาคตะวันตก

การปลูกข้าวสาลีธรรมดา เริ่มต้นในอู่อารยธรรมรูปจันทร์เสี้ยว (Fertile Crescent) เมื่อประมาณ 1 หมื่นปีที่แล้ว จากนั้นได้แพร่กระจายสู่ยุโรป และเอเชียตะวันออก แต่เส้นทางการแพร่กระจายในจีน ยังไม่ชัดเจน เนื่องจากพันธุ์ข้าวสาลีในปัจจุบัน ได้ผ่านการปรับปรุงพันธุ์อย่างต่อเนื่องโดยฝีมือมนุษย์ ดังนั้น นักวิทยาศาสตร์จึงยังไม่ทราบว่า จีโนมดั้งเดิมของข้าวสาลีเป็นอย่างไร

งานวิจัยนี้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารออนไลน์ “The Plant Journal” เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม โดยให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับที่มา การแพร่กระจาย และการปรับปรุงพันธุ์ ของข้าวสาลีที่เพาะปลูกอยู่ในปัจจุบัน

โลกยามเช้า

ต้อนรับอรุณรุ่งของวันใหม่ กับ โลกยามเช้า และโลกยามเช้าสุดสัปดาห์ อัพเดทข่าวสารจากต่างประเทศก่อนใคร และสาระความรู้ ความบันเทิง จากทั่วทุกมุมโลก

  • วันออกอากาศ  จ-ศ เวลา 04.00 – 04.25น.
  • วันออกอากาศ  ส-อา เวลา 05.10-05.35น.
  • ช่อง 3HD ช่อง 33