‘ไทย’ ประเทศปลายทางอันดับ 1 ของแรงงานต่างชาติในอาเซียน

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
1,560 ครั้ง

แชร์โพสนี้

พาไปดูชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมา และสถานการณ์การย้ายถิ่นแรงงานต่างชาติ ซึ่งไทยติด 1 ใน 20 ของประเทศปลายทางการย้ายถิ่น

ปัจจุบันการย้ายถิ่นระหว่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นแรงผลักดันในด้านเศรษฐศาสตร์อย่างหนึ่ง ที่จะทำให้เกิดผลกระทบในทุกภาคส่วน ซึ่งจากรายงานล่าสุดขององค์การสหประชาชาติ ได้เผยว่าในปี 2560 มีผู้ย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศมากถึง 258 ล้านคน หรือประมาณทุก 1 ใน 30 คนของประชากรโลก จะเป็นผู้ย้ายถิ่นระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 20 ของประเทศปลายทางการย้ายถิ่น และสาเหตุหลักของการย้ายถิ่น คือ การเข้าไปเป็นแรงงานต่างชาติ

จากข้อมูลยังเผยว่า กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วในทวีปยุโรปและอเมริกาที่เป็นประเทศปลายทางสำคัญ ต่างก็มีนโยบายบูรณาการทางสังคมของแรงงานต่างชาติที่หลากหลาย แต่ในระดับภูมิภาคอาเซียน ยังคงมีข้อจำกัดการจัดการแรงงานย้ายถิ่น อย่าง กรณีกระบวนการจ้างงานแรงงานต่างชาติ การจำกัดสิทธิและสวัสดิการ ส่วนในประเทศไทย มีความก้าวหน้าในด้านการให้ความคุ้มครองสิทธิของแรงงานต่างชาติ แต่ยังไม่มีนโยบายด้านการให้ความรู้ด้านภาษาและด้านการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังเป็นประเทศปลายทางอันดับ 1 ของแรงงานต่างชาติในภูมิภาคอาเซียน

นอกจากนี้ องค์การสหประชาชาติ ยังได้รายงานว่า แรงงานต่างชาติ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย แต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อแรงงานไทยในภาคเกษตรกรรม

ส่วนข้อมูลการย้ายถิ่นฐานในประเทศไทย ฉบับปี 2562 ระบุว่า จำนวนของแรงงานต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย มีจำนวนเพิ่มขึ้น 1.2 ล้านคนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งประกอบไปด้วยแรงงานจากประเทศกัมพูชา สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา และเวียดนาม รวมกันแล้วประมาณ 3.9 ล้านคน โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพที่ใช้ทักษะฝีมือขั้นพื้นฐาน และประมาณครึ่งหนึ่งของแรงงานต่างชาติเป็นเพศหญิง

ในโอกาสนี้ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และรายการโลกยามเช้า ได้ลงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด่านเจดีย์สามองค์และด่านพุน้ำร้อน บริเวณชายแดนไทย-เมียนมา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเร่งรัดการสร้างเส้นทาง และยกระดับด่านเจดีย์สามองค์เป็นจุดผ่านแดนถาวร รองรับการขนส่งสินค้า รวมถึงเพิ่มความสะดวกให้กับแรงงานทั้งชาวไทย และชาวเมียนมา ในการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างกัน

โดยในแต่ละวัน มีแรงงานชาวเมียนมา ได้เดินทางไปกลับระหว่างชายแดนไทย และ เมียนมาวันละประมาณ 3,000 คน รวมถึงยังมีแรงงานอีกจำนวนหนึ่ง ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เพื่อเข้ามาทำงานในประเทศไทย

โลกยามเช้า

ต้อนรับอรุณรุ่งของวันใหม่ กับ โลกยามเช้า และโลกยามเช้าสุดสัปดาห์ อัพเดทข่าวสารจากต่างประเทศก่อนใคร และสาระความรู้ ความบันเทิง จากทั่วทุกมุมโลก

  • วันออกอากาศ  จ-ศ เวลา 04.00 – 04.25น.
  • วันออกอากาศ  ส-อา เวลา 05.10-05.35น.
  • ช่อง 3HD ช่อง 33