‘Amazon’ ประกาศไม่ยินยอมให้ใช้ ‘ระบบจดจำใบหน้า’ ในทางที่ผิด-ละเมิดสิทธิมนุษยชน

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
98 ครั้ง

แชร์โพสนี้

หลังจากที่ทาง ‘Microsoft’ ได้เสนอแนะให้ทางรัฐบาลรวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ออกแบบข้อกำหนดและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีหรือระบบจดจำใบหน้า และควรมีกฎหมายคุ้มครอง หากเกิดข้อผิดพลาดจากใช้เทคโนโลยีดังกล่าว อย่าง การระบุผิดคน

ล่าสุด ทาง ‘Amazon’ ผู้ให้บริการเทคโนโลยีจำใบหน้ารายใหญ่ ประกาศไม่ยินยอมให้ใช้ระบบจดจำใบหน้าในทางที่ผิดและละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงจะเข้าร่วมตามแนวทางการใช้งาน อย่าง ระบบนี้จะใช้ได้ต่อเมื่อไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการปกป้องสิทธิพลเมือง และผู้ที่นำไปใช้งานก็ต้องทำตามกฎหมายด้วย และไม่ใช้ในการจัดการข้อมูลทั้งหมด เช่น การระบุตัวตนอาชญากร ต้องมีกระบวนการตรวจสอบว่าบุคคลผู้ต้องสงสัยเป็นอาชญากรตัวจริง , ใช้ในงานสืบสวนคดี ต้องมีคะแนนจากการพิจารณามากกว่าหรือเท่ากับ 99% เท่านั้น

รวมถึง หน่วยงานที่นำไปใช้งาน ต้องมีความโปร่งใสในการใช้งาน ต้องระบุสาเหตุที่แน่ชัดว่านำไปใช้ในด้านใดบ้าง และจะต้องแจ้งสู่สาธารณะทุกครั้ง ว่ากล้องตัวใดใช้เทคโนโลยีนี้อยู่อีกด้วย

โลกยามเช้า

ต้อนรับอรุณรุ่งของวันใหม่ กับ โลกยามเช้า และโลกยามเช้าสุดสัปดาห์ อัพเดทข่าวสารจากต่างประเทศก่อนใคร และสาระความรู้ ความบันเทิง จากทั่วทุกมุมโลก

  • วันออกอากาศ  จ-ศ เวลา 04.00 – 04.25น.
  • วันออกอากาศ  ส-อา เวลา 05.10-05.35น.
  • ช่อง 3HD ช่อง 33