แชร์โพสนี้

ปลายปีนี้ ประเทศโปแลนด์ จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโลกร้อน (COP24) ที่กรุงคาโตวีตเซ ในโอกาสนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ Young Thai Environmentalists 2018 (YTEn) ค้นหาตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่สนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมประชุม COP24

โครงการ YTEn จะประกอบไปด้วยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ได้แก่ การอบรมผ่านการดูงาน การจัดทำแผนงานและปฏิบัติจริงด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงการประกวดการนำเสนอโครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้จัดทำ

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อให้กลุ่มคนรุ่นใหม่สามารถต่อยอดในการสร้างความเข้มแข็ง ของเครือข่ายนักอนุรักษ์หรือพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับสถาบันการศึกษา เพราะปัจจุบันรูปแบบการเรียนการสอน หรือรายวิชาที่เน้นหรือสะท้อนปัญหาสังคมทางด้านสิ่งแวดล้อมนั้น หากไม่ใช่การเรียนในสาขาหลัก วิชาที่ให้องค์ความรู้เหล่านี้อาจถูกลดทอนลง แต่เมื่อคนรุ่นใหม่เกิดแรงบันดาลใจ ตระหนักเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จะสามารถสร้างเครือข่ายพลังใหม่ให้เกิดขึ้นเองได้

โลกยามเช้า

ต้อนรับอรุณรุ่งของวันใหม่ กับ โลกยามเช้า และโลกยามเช้าสุดสัปดาห์ อัพเดทข่าวสารจากต่างประเทศก่อนใคร และสาระความรู้ ความบันเทิง จากทั่วทุกมุมโลก

  • วันออกอากาศ  จ-ศ เวลา 04.00 – 04.25น.
  • วันออกอากาศ  ส-อา เวลา 05.10-05.35น.
  • ช่อง 3HD ช่อง 33