แชร์โพสนี้

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดตัวอาคารเรือนกระจก 2 อาคาร ที่สถานีวิจัยลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตรและพฤกษศาสตร์แห่งใหม่ของประเทศไทย ซึ่งได้รับการจัดอันดับว่ามีความสมบูรณ์อยู่อันดับ 10 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยภายในอาคารหลังแรก เป็นอาคารที่จัดแสดงพันธุ์ไม้ ภาคใต้แนวคิดการเล่าเรื่องราวเนื้อหาสาระสำคัญ ควบคู่ไปกับการจัดแสดงพันธุ์ไม้จริง แบ่งตามสถานภาพของสิ่งมีชีวิต ลักษณะการเจิรญเติบโต ถิ่นกำเนิด และระดับวิวัฒนาการณ์ของพืช ประกอบไปด้วย 6 โซน ตามพันธุ์ไม้ที่แตกต่างกัน

ขณะที่อาคารเรือนกระจกหลังที่ 2 จะเป็นอาคารที่จัดแสดงพันธุ์ไม้ตามวิวัฒนาการณ์ และโซนพิพิธภัณฑ์อนุรักษ์แมลงเขตร้อน

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าไปศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งด้านพืชและแมลง สามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tistr.or.th/lamtakhong

โลกยามเช้า

ต้อนรับอรุณรุ่งของวันใหม่ กับ โลกยามเช้า และโลกยามเช้าสุดสัปดาห์ อัพเดทข่าวสารจากต่างประเทศก่อนใคร และสาระความรู้ ความบันเทิง จากทั่วทุกมุมโลก

  • วันออกอากาศ  จ-ศ เวลา 04.00 – 04.25น.
  • วันออกอากาศ  ส-อา เวลา 05.10-05.35น.
  • ช่อง 3HD ช่อง 33