แชร์โพสนี้

โครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย 4.0 ในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากศักยภาพทางด้านอุตสาหรรมท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศ โดยเฉพาะจากชาวต่างชาติ ที่เริ่มมีความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น เนื่องจากวัฒนธรรมที่แตกต่าง และวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของประเทศไทย

โดยวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ คือ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจจากการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการชุมชน ให้เติบโตได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน ผ่านกลไกรการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน-ภาครัฐ-ภาคเอกชน คากหวังให้ชุมชนมีรายได้มากขึ้น จากการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ รวมทั้งจุดเด่นภายในท้องถิ่น

แต่ในขณะเดียวกัน ปัจุบันค่านิยมของเยาวชนรุ่นใหม่ ให้ความสนใจลดลงกับการสานต่อวัฒนธรรมและอาชีพจากบรรพบุรุษ ซึ่งอาจจะทำให้โครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ไม่สามารถดำเนินการต่อได้อย่างต่อเนื่อง ทางภาครัฐจึงมีแนวทางส่งเสริมและแก้ไขค่านิยมที่เปลี่ยนไป เพื่อให้โครงการดังกล่าวดำเนินต่อไปอย่างยั่งยืน

การพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เน้นการปรับตัวให้ทันกับสถานะการณ์เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคำนึงถึงศักยภาพของชุมชน ซึ่งจากการดำเนินการตั้งแต่เริ่มโครงการพบว่า ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเฉลี่ยประมาณ 50% ในบางชุมชนที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกลับมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว

โลกยามเช้า

ต้อนรับอรุณรุ่งของวันใหม่ กับ โลกยามเช้า และโลกยามเช้าสุดสัปดาห์ อัพเดทข่าวสารจากต่างประเทศก่อนใคร และสาระความรู้ ความบันเทิง จากทั่วทุกมุมโลก

  • วันออกอากาศ  จ-ศ เวลา 04.00 – 04.25น.
  • วันออกอากาศ  ส-อา เวลา 05.10-05.35น.
  • ช่อง 3HD ช่อง 33