แชร์โพสนี้

โครงการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน EU SWITCH-Asia Programme ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป มอบหมายให้องค์กรระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) เป็นผู้ดำเนินโครงการหลัก มุ่งสนับสนุนหน่วงงานรัฐ, สมาคมและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่เกี่ยวข้องในประเทศกัมพูชา, สปป.ลาว, เมียนมา, เวียนนาม และไทย เพื่อให้เกิดการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ที่ยั่งยืนเพิ่มขึ้นในภูมิภาค

โดยมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเรื่องการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนน บนพื้นฐานของความตกลงว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ ของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งยุโรป ภายใต้สหประชาชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ปรับปรุงสภาพแวดล้อม อาชะวะอนามัย และความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า โดยเฉพาะสินค้าอันตราย ซึ่งจัดขึ้นที่นครโฮจีมิน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

นอกจากนี้ ทางโครงการยังทำงานร่วมกับสมาคมที่เกี่ยวข้องใน 5 ประเทศ รวมถึงสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้า, สมาคมรถบรรทุก และสมาคมขนส่งอาเซียน เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมโครงการมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน ผ่านทางมาตรการต่างๆ

สำหรับในประเทศเวียดนาม ทางโครงการได้ให้การสนับสนุนกระทรวงคมนาคม เพื่อปรับปรุงกฎระเบียบด้านการขนส่งสินค้าอันตราย ให้สอดคล้องกับข้อตกลงว่าด้วยการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยให้ความรู้และประสบการณ์ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้ง 5 ประเทศ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาค

โลกยามเช้า

ต้อนรับอรุณรุ่งของวันใหม่ กับ โลกยามเช้า และโลกยามเช้าสุดสัปดาห์ อัพเดทข่าวสารจากต่างประเทศก่อนใคร และสาระความรู้ ความบันเทิง จากทั่วทุกมุมโลก

  • วันออกอากาศ  จ-ศ เวลา 04.00 – 04.25น.
  • วันออกอากาศ  ส-อา เวลา 05.10-05.35น.
  • ช่อง 3HD ช่อง 33