แชร์โพสนี้

ประเทศนิวซีแลนด์อนุญาติให้เหยื่อความรุนแรงในครอบครัวสามารถลางานได้เพิ่มอีก 10 วัน โดยไม่ถูกหักเงินเดือน ซึ่งถือเป็นกฎหมายฉบับแรกในโลกที่ให้ความช่วยเหลือเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว ผ่านทางการเพิ่มวันหยุดให้ เพื่อเปิดโอกาสให้เหยื่อแต่ละคนสามารถแก้ไขสถานการณ์ จัดการชีวิต ตลอดจนลาไปฟ้องศาลได้อย่างสะดวกสบายใจมากขึ้น

โลกยามเช้า

ต้อนรับอรุณรุ่งของวันใหม่ กับ โลกยามเช้า อัพเดทข่าวสารจากต่างประเทศก่อนใคร และสาระความรู้ ความบันเทิง จากทั่วทุกมุมโลก