แชร์โพสนี้

ประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่มีการใช้รถจักรยานยนต์บนท้องถนนมากที่สุดในโลก เนื่องจากทางรัฐบาลสนับสนุนให้ประชาชนใช้รถจักรยานยนต์แทนการใช้รถยนต์ ทำให้ถนนในตัวเมืองไม่เพียงพอที่จะรองรับจำนวนรถที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดอุบัติเหตุตามมาอยู่บ่อยครั้ง

จากข้อมูลระบุว่าประเทศเวียดนาม มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน เฉลี่ย 30 คนต่อวัน ดังนั้นความปลอดภัยบนท้องถนนจึงกลายเป็นปัญหาที่สำคัญมากที่สุดของเวียดนาม ทางภาครัฐจึงออกกฎหมายที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ปัจจุบันระบบถนนในประเทศเวียดนาม จะมีหน่วยงานที่ดูแลในแต่ละส่วน อาทิเช่น ทางหลวงจะมีหน่วยงานกลางเป็นผู้บริหาร, ถนนในจังหวัดจะมีหน่วยงานของจังหวัดเป็นผู้ดูแล และถนนในชุมชนจะมีหน่วยงานในชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการ มีกฎระเบียบข้อบังคับและนโยบายต่างๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนน

อีกทั้งยังมีการพัฒนาและปรับปรุงการขนส่งสินค้าอันตราย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนนเช่นเดียวกัน โดยการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาคการขนส่งสินค้า ซึ่งดำเนินงานภายใต้แผนการหลัก การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย ระบุว่า การขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง ทำให้เกิดการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นถึง 75% และในขณะเดียวกัน การขนส่งสินค้าการกลุ่มประเทศภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า ในช่วงเวลาเดียวกันอีกด้วย

โลกยามเช้า

ต้อนรับอรุณรุ่งของวันใหม่ กับ โลกยามเช้า และโลกยามเช้าสุดสัปดาห์ อัพเดทข่าวสารจากต่างประเทศก่อนใคร และสาระความรู้ ความบันเทิง จากทั่วทุกมุมโลก

  • วันออกอากาศ  จ-ศ เวลา 04.00 – 04.25น.
  • วันออกอากาศ  ส-อา เวลา 05.10-05.35น.
  • ช่อง 3HD ช่อง 33