แชร์โพสนี้

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับมอบหมายจากรัฐบาลไทย ในการให้ความสำคัญกับการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ เพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 โดยผลักดันให้เด็กและเยาวชนไทยมีการคิด, การอ่าน, การเขียนแบบวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เสริมสร้างทักษะความรู้ความสามารถให้ทันกับโลกในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษาในรูปแบบสะเต็ม ให้มีความพร้อมต่อตลาดและผู้ประกอบการที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นเมืองแห่งนักพัฒนา

ทั้งนี้ ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ หรือ BIG ROCK โดยมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นผู้ดำเนินโครงการ ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์แล้ว ยังเป็นการสร้างความทัดเทียมและลดควาเหลื่อมล้ำของระบบการศึกษา โดยการกระจายความรู้ให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียนในภูมิภาคและโรงเรียนด้อยโอกาส เข้าถึงการศึกษาผ่านการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา

โลกยามเช้า

ต้อนรับอรุณรุ่งของวันใหม่ กับ โลกยามเช้า อัพเดทข่าวสารจากต่างประเทศก่อนใคร และสาระความรู้ ความบันเทิง จากทั่วทุกมุมโลก

  • วันออกอากาศ  จ-ศ เวลา 04.25 – 04.50น.
  • วันออกอากาศ  ส-อา เวลา 05.10-05.35น.
  • ช่อง 3HD ช่อง 33