ศาลสูงสุดของอินเดียอนุญาตให้แพทย์สามารถกระทำการการุณยฆาต เพื่อยุติการรักษาหรือจบชีวิตของคนไข้ที่ทุกข์ทรมานด้วยอาการป่วยระยะสุดท้าย หรืออยู่ในสภาพที่ไม่สามารถรับรู้อะไรได้ ตามความประสงค์ของผู้ป่วย แต่ต้องทำการจัดทำพินัยกรรมไว้ล่วงหน้า

โลกยามเช้า

ต้อนรับอรุณรุ่งของวันใหม่ กับ โลกยามเช้า อัพเดทข่าวสารจากต่างประเทศก่อนใคร และสาระความรู้ ความบันเทิง จากทั่วทุกมุมโลก