แชร์โพสนี้

Telemedicine หรือการเปิดให้บริการสาธารณะสุขกับประชาชนที่อยู่ห่างไกล โดยบุคลากรผู้เชื่ยวชาญทางการแพทย์ อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศน์และการสื่อสาร เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันโรค รวมถึงการศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของบุคลากรทางการแพทย์

โดยในปีนี้ การให้บริการ Telemedicine ถูกพัฒนาต่อยอดจนแพทย์สามารถดูจอมอนิเตอร์ของผู้ป่วยผ่านทางโทรศัพทร์มือถือ ผู้ป่วยสามารถนัดหมายผ่านเครื่องมือสื่อสาร ทางโรงพยาบาลมีบริการส่ง SMS แจ้งเตือนการนัดหมาย และคนไข้สามารถมีบันทึกเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองในฐานข้อมูลของแอพพลิเคชั่น ทำให้เวลาไปพบแพทย์ในครั้งต่อไปสามารถดึงข้อมูลในส่วนนี้มาให้แพทย์ผู้ทำการรักษาดูได้ทันที

ปัจจุบันการรักษาผ่านทาง Telemedicine ถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก คือ การรับและส่งต่อข้อมูลทางด้านการแพทย์, การติดตามการรักษาผู้ป่วยเรื้อรังที่อยู่ห่างไกล และการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์โต้ตอบกันได้ทันทีในเวลาเดียวกัน เพื่อช่วยในการตรวจร่างกายตามคำแนะนำของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

โลกยามเช้า

ต้อนรับอรุณรุ่งของวันใหม่ กับ โลกยามเช้า และโลกยามเช้าสุดสัปดาห์ อัพเดทข่าวสารจากต่างประเทศก่อนใคร และสาระความรู้ ความบันเทิง จากทั่วทุกมุมโลก

  • วันออกอากาศ  จ-ศ เวลา 04.00 – 04.25น.
  • วันออกอากาศ  ส-อา เวลา 05.10-05.35น.
  • ช่อง 3HD ช่อง 33