แชร์โพสนี้

Google นำปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มาใช้ในการประเมินสถานะของเที่ยวบิน โดยผู้ใช้งานสามารถค้นหาหมายเลขเที่ยวบิน เส้นทาง หรือสายการบิน

 

Google Flight Search จะสามารถแจ้งข้อมูลให้กับผู้ใช้งานทราบได้ล่วงหน้า ซึ่งการคาดการณ์จะวิเคราะห์จากข้อมูลย้อนหลังที่รวบรวมไว้ของแต่ละสายการบิน มีความแม่นยำในการคาดการณ์สูงถึง 80% และยังสามารถคาดคะเนเวลาว่าไฟล์ทบินไหนจะสามารถนำสัมภาระเช็คอินได้ทันเวลาบ้าง

รวมถึงการแจ้งตั๋วเครื่องบินของเที่ยวบินชั้นประหยัด ซึ่งส่วนใหญ่มักจะถูกตัดบริการบางส่วนออกไป ซึ่งสายการบินอาจจะไม่ได้แจ้งในส่วนนี้ให้ลูกค้าทราบ อาทิเช่น น้ำหนักประเป๋า การเลือกที่นั่ง ทั้งนี้ การใช้งานในรูปแบบดังกล่าวนี้ เพิ่งจะเริ่มใช้งานในสายการบินบางแห่งของสหรัฐฯ เท่านั้น

โลกยามเช้า

ต้อนรับอรุณรุ่งของวันใหม่ กับ โลกยามเช้า และโลกยามเช้าสุดสัปดาห์ อัพเดทข่าวสารจากต่างประเทศก่อนใคร และสาระความรู้ ความบันเทิง จากทั่วทุกมุมโลก

  • วันออกอากาศ  จ-ศ เวลา 04.00 – 04.25น.
  • วันออกอากาศ  ส-อา เวลา 05.10-05.35น.
  • ช่อง 3HD ช่อง 33