แชร์โพสนี้

สหภาพยุโรป เป็นกลุ่มประเทศแรกๆ ที่นำร่องและสานต่อภารกิจการลดขยะบนโลกอย่างต่อเนื่อง หลังช่วงไม่กี่ปีที่ผานมามีรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกคำเตือนให้เฝ้าระวังผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ที่จะยิ่งเพิ่มปริมาณขยะ และอุณหภูมิ ให้โลกของเรามีความร้อนมากยิ่งขึ้น

ล่าสุด คณะกรรมาธิการยุโรป ออกมาเผยยุทธศาสตร์การลดปริมาณขยะ ประเภทพลาสติก เนื่องจากตามสถิติชาวยุโรป ใช้พลาสติกมากถึง 25 ล้านตันต่อปี แต่กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ไม่ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ขยะส่วนใหญ่มีปลายทางไปรวมตัวกันอยู่ที่ชายหาด และท้องทะเล มากถึง 85 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งกลายเป็นการสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงให้กับระบบนิเวศเป็นวงกว้าง

Frans Timmermans รองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ผู้รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ยังชี้ด้วยว่า หากเราไม่เริ่มจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต จะทำให้ภายในอีก 30 ปี (2593) มหาสมุทรอาจเต็มไปด้วยขยะพลาสติก มากกว่าจำนวนปลาที่อาศัยอยู่

การแก้ไขปัญหาของสหภาพยุโรปขณะนี้ คือการนำกลุ่มชาติสมาชิกก้าวเข้าสู่สังคมที่ขับเคลื่อนด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางในการแก้ไขวิกฤติการขาดแคลนทรัพยากร ด้วยการทำให้เป็นระบบเศรษฐกิจที่ไม่มีขยะเหลือทิ้ง

การขับเคลื่อนระบบด้วยกระบวนการพลังงานหมุนเวียน จะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการนำวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต ไปจนถึงการกระจายสินค้า และบริการไปยังผู้บริโภค จากนั้นสิ่งที่เหลือจากการบริโภคจะถูกนำกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตอีกครั้ง เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนนี้จะช่วยสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงที่ใช้การขับเคลื่อนอุตสาหกรรม อีกทั้งยังช่วยลดการใช้ทรัพยากรในธรรมชาติจนเกินความจำเป็น และลดมลพิษจากการเพิ่มจำนวนของพลาสติกอีกด้วย

แผนงานยุทธศาสตร์นี้ ประกอบไปด้วย การปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ให้สามารถนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ทั้งหมด, การรณรงค์ให้ลดใช้ถุงพลาสติก และหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ย่อยสลายได้แทน, หยุดยั้งการทิ้งขยะลงทะเล โดยออกมาตรเด็ดขาด ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมทางทะเลร่วมจัดการปัญหานี้ด้วย และผลักดันให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ส่งเสริมกระบวนการรีไซเคิล และทำให้นวัตกรรมเหล่านั้นสามารถแข่งขันได้จริงในภาคอุตสาหกรรม

จากนั้นร่วมกระตุ้นให้ทั่วโลกหันมาเห็นความสำคัญของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมากขึ้น โดยวางแผนไว้ว่ากระบวนการเหล่านี้จะสำเร็จได้ภายในปี 2573 นั่นเอง (12 ปีข้างหน้า)

Jyrki Katainen รองประธานฯ ผู้รับผิดชอบงานด้านการจ้างงาน และการลงทุน ชี้ว่า อัตราธุรกิจที่เกิดใหม่นำไปสู่การจ้างงานที่เพิ่มขึ้น ทางด้านการแข่งขันก็จะได้ตลาดเเรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญคือส่งผลให้ยุโรปกลายเป็นผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ สามารถพัฒนานวัตกรรมได้เอง แทนที่จะพึ่งพาแต่เทคโนยีจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียว

ขณะที่ สำนักข่าว Reuters รายงานว่า ทางฝั่งเอเชียก็เริ่มมีการตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบเศรษฐกิจในลักษณะเดียวกัน โดยเฉพาะกลุ่มประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีภาคธุรกิจจำนวนมากที่หันมาให้ความสำคัญกับการรีไซเคิลขยะเหลือทิ้งจากกระบวนการอุตสาหกรรม

โดยเฉพาะที่จีนที่เริ่มนำร่องด้วยการยกเลิกการนำเข้าวัสดุผลิตพลาสติก โดยเล็งเห็นความสำคัญว่าการผลิตพลาสติกเพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุสำคัญ ที่ทำให้ปัญหาขยะในมหาสมุทรทวีความรุนแรงขึ้น โดยผู้ประกอบการหลายเจ้าในจีน ยังคงหวังด้วยว่า หากองค์ความรู้ด้านการลดการใช้ขยะมีความพร้อมมากขึ้น จะมีโอกาสได้ส่งต่อแผนการลดการใช้พลาสติกต่อไปยังประเทศใกล้เคียง ทั้งเวียดนาม และมาเลเซีย

โลกยามเช้า

ต้อนรับอรุณรุ่งของวันใหม่ กับ โลกยามเช้า และโลกยามเช้าสุดสัปดาห์ อัพเดทข่าวสารจากต่างประเทศก่อนใคร และสาระความรู้ ความบันเทิง จากทั่วทุกมุมโลก

  • วันออกอากาศ  จ-ศ เวลา 04.00 – 04.25น.
  • วันออกอากาศ  ส-อา เวลา 05.10-05.35น.
  • ช่อง 3HD ช่อง 33