แชร์โพสนี้

เทคโนโลยีที่คาดว่าจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของมนุษย์ในปี พ.ศ.2560 คือ Artificial intelligence หรือ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่จะมาแรงมากในปีนี้ คือการตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีความสามารถเลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ โดยเฉพาะความสามารถในกระบวนการคิด ประมวลผลเองได้เหมือนมนุษย์ AI จาสามารถตติดต่อกับมนุษย์ได้ด้วยภาษาที่มนุษย์ใช้ มีประสาทสัมผัสในการรับรู้ สามารถช่วยงานต่างๆ รวมถึงการเรียนรู้จนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งหลายประเทศได้ทำการวิจัยและทดลองใช้เทคโนโลยีนี้กันบ้างแล้ว

อีก 1 เทคโนโลยีนี้ที่คาดว่าจะเข้ามามีบทบาท ได้แก่ Augmented Reality และ Virtual Reality ที่เริ่มนำมาประยุกษ์ใช้ในโลกดิจิตอลแล้ว เช่น Virtual Reality หรือ VR เป็นการจำลองสภาพแวดล้อมจริง  โดยพยายามทำแบบให้เหมือนจริงผ่านการรับรู้ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการมองเห็น เสียง การสัมผัส รวมไปถึงกลิ่น เพื่อสามารถตอบสนองกับสิ่งนั้นๆได้ ยกตัวอย่างการจำลองขับเครื่องบิน การสำรวจซากโบราณคดี เป็นต้น

ขณะที่ Augmented Reality หรือ AR เป็นการสร้างภาพดิจิตอลเข้าไปปรากฎในสภาพแวดล้อมของโลกจริงๆ โดยใช้เทคนิคการแทนที่วัตถุในสภาพแวดล้อมจริง โดยแสดงผลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่สามารถรองรับ เช่น AR ของเกมโปเกม่อนโก เป็นต้น

โลกยามเช้า

ต้อนรับอรุณรุ่งของวันใหม่ กับ โลกยามเช้า และโลกยามเช้าสุดสัปดาห์ อัพเดทข่าวสารจากต่างประเทศก่อนใคร และสาระความรู้ ความบันเทิง จากทั่วทุกมุมโลก

  • วันออกอากาศ  จ-ศ เวลา 04.00 – 04.25น.
  • วันออกอากาศ  ส-อา เวลา 05.10-05.35น.
  • ช่อง 3HD ช่อง 33