เหลี่ยมโจร ตอน เล่ห์แม่บ้าน| EP.31 ตอนจบ

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
3,598 ครั้ง

แชร์โพสนี้

 
 
เรื่องย่อ เหลี่ยมโจร ตอน เล่ห์แม่บ้าน| EP.31 ตอนจบ

 

เมื่อ “แก้ว” เพื่อนรักของ “แยม” ตัดสินใจซื้อบ้านหลังงามอยู่กับแม่เพียงสองคน โดยไม่รู้ว่าบ้านหลังใหญ่นี้มีประวัติที่มาอย่างไร ต่อมาทั้งคู่ตัดสินใจรับ “สุพร” เข้ามาเป็นแม่บ้าน สิ่งผิดปกติหลายๆอย่างที่ไม่อาจหาคำตอบก็ได้เริ่มเกิดขึ้นมากมาย ทั้ง “วิญญาณของสาวปริศนา” ที่มักมาปรากฏตัวให้แก้วและแยมได้เห็น และของมีค่าในบ้านที่เริ่มหายไป

งานนี้ “ก้องภัค” และ “แยม” ต้องร่วมมือกันอีกครั้งเพื่อตามหา “หัวขโมย” ที่ก่อคดีลักทรัพย์ในบ้านแก้ว แต่ก็ไม่อาจปักใจเชื่อได้ว่า คดีลักทรัพย์ที่บ้านแก้วจะเกี่ยวข้องกับวิญญาณหญิงสาวที่แก้วและแยมเห็นหรือไม่ ก้องภัคและแยมจะสามารถลากตัวมือดี ในครั้งนี้มาลงโทษได้อย่างไร รวมถึงการตัดสินใจครั้งสำคัญของแยมที่มีผลต่ออนาคตความสัมพันธ์ของทั้งคู่ ร่วมลุ้นและติดตามได้ในทีวีซีรีย์ “เหลี่ยมโจร” ตอน “เล่ห์แม่บ้าน”

 
 
ข้อควรปฏิบัติของนายจ้างที่จะจ้างแม่บ้านต่างด้าว
 
1.ห้ามรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตมาทำงาน หรือรับคนต่างด้าวเข้าทำงานที่มีลักษณะงานต่างจากที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต (ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ)
 
2.นายจ้างที่รับคนต่างด้าวเข้าทำงานหรือให้ย้ายไปทำงานที่อื่น หรือออกจากงาน ต้องแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รับเข้าทำงานหรือย้ายออกจากงาน ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
 
คุณสมบัติของคนต่างด้าวที่จะขอใบอนุญาตทำงาน
1.มีหลักฐานใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองโดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว (Tourist Visa) หรือผู้เดินทางผ่าน (Transit Visa)
 
2.มีความรู้และความสามารถในการทำงานตามที่ขออนุญาต
 
3.ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดในโทษอย่างร้ายแรงหรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
 
4.ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวภายในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันขอรับใบอนุญาตทำงาน
 
5.ต้องไปติดต่อยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตทำงานตามแบบคำขอ ตท.2
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอตามที่กำหนด ณ สำนักงานของกรมการจัดหางาน ซึ่งสถานประกอบการของนายจ้างนั้นตั้งอยู่
 
สำหรับเขตกรุงเทพมหานครไปติดต่อสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางานในต่างจังหวัดติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด ซึ่งสถานประกอบการของนายจ้างนั้นตั้งอยู่
 
 
 
 
ติดตามชมซี่รี่ส์เหลี่ยมโจรย้อนหลังพร้อมเทคนิคลบเหลี่ยมโจรที่นี่:

กลับมารีรันอีกครั้งกับ ซีรี่ส์ที่จะทำให้คุณรู้เท่าทันเหลี่ยมโจร ชมสดทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 17.00น. ทางแฟนเพจ Bectero.tv

#เหลี่ยมโจร #รีรันเหลี่ยมโจร #ซีรี่ส์เหลี่ยมโจร #trapped #becterotv