สืบสานประเพณีไทย ‘กราบ’ อย่างไรให้งดงาม

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
4,320 ครั้ง

แชร์โพสนี้

     ช่วงนี้เทรนด์ 'กราบ' กำลังมาแรง เรามาทำความรู้จักประเพณีปฏิบัตินี้ของไทยกันให้ถ่องแท้ดีกว่า เพื่อจะได้กราบได้อย่างถูกวิธีและถูกวัตถุประสงค์
 
  
     การกราบ คือ การแสดงความเคารพอย่างสูงสุด ดังนั้นการกราบจึงเป็นการแสดงความนอบน้อมต่อสิ่งที่เราเคารพนับถืออย่างสูงสุด มี 2 ประเภท
 
     กราบเบญจางคประดิษฐ์
 
 
 
     คือท่ากราบที่ใช้กับพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โดยการนั่งจะอยู่ในท่าพรหม หรือท่าเทพบุตร-เทพธิดา มี 3 ขั้นตอน ดังนี้
 
     จังหวะที่ 1 ยกมือขึ้นระดับอกในท่าประนมมือ
     จังหวะที่ 2 ยกมือขึ้นไหว้ นิ้วมือจรดหน้าผาก
     จังหวะที่ 3 โน้มตัวลงขนานกับพื้น โดยที่มือ 2 ข้างคว่ำห่างกันเล็กน้อยพอให้หน้าผากจรดพื้นระหว่างมือได้ ทำอย่างนี้จำนวน 3 ครั้ง
 
 
 
     กราบผู้ใหญ่ 
 
 
     คือการกราบบุคคล ไม่ว่าจะ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย หรือบุคคลที่เคารพ เราใช้ท่าเดียวกัน มีขั้นตอน ดังนี้ 
 
     จังหวะที่ 1 นั่งพับเพียบ มือประนมกันไว้ที่หน้าอก
     จังหวะที่ 2 มือที่ประนมกันเคลื่อนลงสัมผัสพื้น โดยไม่แบ พร้อมกับโน้มตัวลงขนานราบไปกับพื้นให้หน้าผากจรดกับนิ้วโป้ง  
 
     ถ้าเข้าใจเรื่องการกราบแล้ว เราลูกหลานชาวไทยมากราบให้ถูกวิธีกันเถอะ
 
 
ขอบคุณ globaltourplanner, phuttha, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร