รวมพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร. ๙ ในบทบาทของ ‘พ่อ’

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
592,676 ครั้ง

แชร์โพสนี้

     นอกจากบทบาทของการเป็น 'พ่อหลวง' แก่ปวงชนชาวไทยแล้ว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก็ยังมีอีกหนึ่งบทบาทสำคัญของการเป็น 'พ่อ' ที่คอยอบรมเลี้ยงดูพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง 4 พระองค์ ด้วย 2 พระหัตถ์ของพระองค์เอง แม้จะทรงงานหนักเพียงใดก็ยังคงทำหน้าที่นี้ได้ดีเสมอมา
 
     หลังพิธีราชาภิเษกสมรส วันที่พสกนิกรไทยทั้งประเทศรอคอยก็มาถึง เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2494 'สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริรัตนาพรรณวดี' (พระยศในขณะนั้น) พระราชธิดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ก็ถือประสูติ ณ โรงพยาบาลมองซัวซีส์ เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นับเป็นการเริ่มบทบาท “พ่อ” อย่างแท้จริงเป็นครั้งแรก
 
 
 
 
 
 
     ในปีต่อมา วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 'สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ บรมจักรยาดิศรสันตติวงศ เทเวศรธำรงสุบริบาล อภิคุณูประการมหิตลาดุลเดช ภูมิพลนเรศวรางกูร กิตติสิริสมบูรณ์สวางควัฒน์ บรมขัตติยราชกุมาร' (พระนามแรกเกิด) พระราชโอรสพระองค์แรก ก็ได้ถือประสูติ  ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ซึ่งวันนั้นเป็นวันเดียวกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   
 
 
 
 
 
 
 
 
     เรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นอีกครั้ง เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2498 'สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี' ถือประสูติ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน 
 
 
 
 
 
 
     วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 'สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี' พระราชธิดาองค์สุดท้องถือประสูติ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เป็นที่รักใคร่เอ็นดูของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
 
 
 
 
 
 
 
ขอบคุณ imgrum : thai_royals, pinterest, welovethaiking