ชวนรู้! 5 คุณสมบัติพื้นฐานของผู้ประกาศมืออาชีพ

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
14,413 ครั้ง

แชร์โพสนี้

ชวนรู้! 5 คุณสมบัติพื้นฐานของผู้ประกาศมืออาชีพ

 

    ใครอยากเป็นผู้ประกาศข่าวยกมือขึ้น! เชื่อว่ามีน้องๆ หลายคนแอบยกมืออยู่ในใจ ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันออกไป บางคนประทับใจความสามารถของพี่ๆ ผู้ประกาศ บางคนชอบน้ำเสียงที่น่าฟังพูดจาฉะฉาน บางคนชอบบุคลิกที่มั่นใจของพี่ๆ เลยมีความฝันอยากจะเป็นผู้ประกาศมากความสามารถบ้าง แต่การจะเป็นผู้ประกาศที่ดีนั้นต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลย

 

ผู้ประกาศ (Announcer) เป็นคำเรียกโดยรวมของ ผู้ที่ทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ชมผู้ฟังผ่านทางสื่อวิทยุหรือโทรทัศน์ นอกจากคำเรียกโดยรวมแล้ว ยังมีคำเรียกเฉพาะเพื่อใช้ระบุหน้าที่การปฏิบัติงาน เช่น ผู้อ่านข่าว ผู้รายงานข่าว ผู้ดำเนินรายการ พิธีกร เป็นต้น

สำหรับผู้ประกาศข่าวนั้นมีหน้าที่ในการนำเสนอข่าวให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ชม หากผู้ชมรู้สึกประทับใจและคุ้นเคยก็จะติดตามรายการและสถานีโทรทัศน์ต่อไป อาชีพผู้ประกาศนั้นจึงมีความสำคัญต่อความสำเร็จของรายการและสถานีเป็นอย่างมาก

ผู้ประกาศนั้นเป็นภาพลักษณ์ของรายการและสถานีโทรทัศน์ด้วย จึงต้องมีการคัดเลือกผู้ประกาศอย่างพิถีพิถัน

สำหรับคุณสมบัติพื้นฐานของผู้ประกาศมีดังนี้

1. อ่านออกเสียงถูกต้อง ควบกล้ำชัดเจน ชัดถ้อยชัดคำ มีจังหวะจะโคน มีชีวิตชีวา

2. มีความสามารถในการสื่อสารให้ผู้ชมเข้าใจได้ง่าย โดยต้องมีความรู้ ความเข้าใจในข่าว สามารถจับประเด็น ใจความสำคัญของข่าวได้ ไม่ใช่เพียงแค่การอ่านตามบทข่าวเท่านั้น เพราะ ถ้าบทข่าวเกิดความผิดพลาด ผู้ประกาศต้องสามารถที่จะแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้

3. แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ เป็นคุณสมบัติที่จำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ประกาศข่าวที่ต้องรายงานข่าวในรายการสด หากเกิดปัญหาเฉพาะหน้าต้องสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันที

4. มีบุคลิกน่าเชื่อถือ มีการวางสีหน้า ท่าทางในการแสดงออกอย่างพองาม รวมถึงการแต่งกาย เสื้อผ้า ทรงผม ต้องดูสุภาพ เหมาะสมกับรูปแบบรายการนั้นๆ

5. คุณสมบัติอื่นๆ ผู้ประกาศข่าวยังต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ ต้องใฝ่รู้ อ่านมาก ฟังมาก จึงจำเป็นต้องฝึกทักษะทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และฝึกวิธีการสื่อสารเพื่อให้ผู้ชมเชื่อถือและประทับใจ สำหรับน้องๆ ที่มีความใฝ่ฝันเป็นผู้ประกาศต้องหมั่นฝึกฝนจนมั่นใจและหากิจกรรมสั่งสมประสบการณ์นะคะ สู้ๆ!!!

 

อ้างอิงส่วนหนึ่งจาก ภัทธีรา สารากรบริรักษ์. ผู้ประกาศและการใช้เสียงทางวิทยุโทรทัศน์. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557