5 เทคนิคอ่านข่าวให้น่าฟัง

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
15,514 ครั้ง

แชร์โพสนี้

5 เทคนิคอ่านข่าวให้น่าฟัง

     ผู้ประกาศมือใหม่โปรดฟังทางนี้ การจะเป็นผู้ประกาศที่ดีนั้นต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติหลายประการ แต่หนึ่งในคุณสมบัติสำคัญก็คือ การใช้ “เสียงประกาศให้ถูกต้อง” เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ แต่เสียงประกาศที่ถูกต้อง จะเป็นอย่างไรนั้น ไปดูกันเลย

1. เสียงและน้ำเสียงที่น่าฟัง

     ผู้ประกาศที่มีเนื้อเสียงที่น่าฟังนั้นได้เปรียบกว่าผู้ที่มีเสียงแหบ เสียงใหญ่ หรือเสียงบาง แต่ไม่จำเป็นว่าผู้ที่มีเนื้อเสียงดีจะสามารถเป็นผู้ประกาศที่ดีได้ สิ่งสำคัญคือผู้ประกาศควรมีเสียงที่มีน้ำหนักและชัดเจน ระดับเสียงต้องไม่สูงหรือต่ำเกินไป และผู้ประกาศต้องควบคุมการใช้น้ำเสียงให้น่าฟัง ควรพูดอย่างเต็มเสียงและต้องควบคุมเสียงให้มีระดับความดังพอเหมาะ

2. ความชัดเจนในการออกเสียง

     ควรออกเสียงให้ชัดเจน ทั้งพยัญชนะ สระและตัวสะกด การออกเสียงพยัญชนะควบโดยเฉพาะ ร ล ว ควรอ่านได้ถูกต้อง ไม่ออกเสียง ล เป็น ร และควรออกเสียงตัว ช ฉ ส ซ ได้อย่างชัดเจน ไม่ออกเสียงแบบฝรั่ง เช่น ช, ฉ เป็น sh หรือ ร เป็น r เมื่อเปล่งเสียงคำต้องมีความชัดเจน ไม่ทำให้ผู้ชมเกิดความสับสนว่าผู้ประกาศพูดว่าอะไร

3. ความสามารถในการใช้เสียง

     ผู้ประกาศที่ดีต้องมีลีลาในการใช้เสียงเพื่อสื่อความหมายอย่างเป็นธรรมชาติ เมื่อได้รับบทผู้ประกาศต้องสามารถตีความบทที่ได้รับและใช้น้ำเสียงถ่ายทอดความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม ควรรู้ว่าเมื่อใดควรเว้นวรรค เมื่อใดควรเน้นน้ำหนักเสียง เมื่อใดควรจริงจัง เมื่อใดควรผ่อนเสียงให้มีความเป็นกันเอง เป็นต้น

4. จังหวะการอ่านที่เหมาะสม

     ไม่มีการกำหนดตายตัวว่าผู้ประกาศควรอ่านเร็วหรือช้าในจังหวะเท่าใด ให้อยู่ในการตัดสินใจของผู้ประกาศเอง แต่ก็ไม่ควรพูดเร็วเกินไป จนฟังไม่ทัน หรือ พูดช้าเกินไปจนน่าเบื่อ ต้องมีความชัดเจนทุกคำ รวมทั้งควรควบคุมจังหวะการอ่านให้เหมาะสมกับสิ่งที่นำเสนอและรายการที่รับผิดชอบ

5. ความมีชีวิตชีวา

     ควรเปล่งเสียงด้วยความสดใส กระตือรือร้น มีชีวิตชีวาในน้ำเสียง มีความเป็นธรรมชาติเหมาะกับบุคลิกของตนเอง ควรยิ้มน้อยๆ เพื่อให้เสียงสดใสเป็นกันเองและมีความเป็นมิตร แต่ก็ต้องดูด้วยว่าเนื้อความที่อ่านนั้นเป็นเรื่องอะไร ถ้าเป็นเรื่องเศร้า ต้องสำรวมสำเนียงและสีหน้าให้เหมาะสมด้วย

         การเป็นผู้ประกาศที่ดีนั้น น้องๆ ต้องเตรียมตัวฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและขยันพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ การฝึกฝนบ่อยๆ จะทำให้เกิดความมั่นใจและสามารถทำผลงานออกมาได้อย่างมีคุณภาพนะจ๊ะ

 

อ้างอิงส่วนหนึ่งจาก ภัทธีรา สารากรบริรักษ์. ผู้ประกาศและการใช้เสียงทางวิทยุโทรทัศน์. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557