ตอน สภานักเรืยนเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
367 ครั้ง

แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน สภานักเรืยนเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ออกอากาศวันที่ 9ก.พ.59
 
ทางทีมสภานักเรียนระดับประเทศ จำนวน 86 คน ได้มีโอกาสเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำเสนอข้อเสนอของสภานักเรียน และรับฟังโอวาท โดยมี น.ส.พีรญา ภูศรีคชไก ประธานสภานักเรียนประจำปี 2559 เป็นตัวแทนในการนำเสนอประเด็นปัญหาหลัก พร้อมแนวทางแก้ไข ซึ่งข้อแรกนั้น พูดถึงปัญหาความรุนแรงทางสังคม ส่วนใหญ่คือ ครอบครัวแตกแยก โดยเสนอแนวทางแก้ไข เช่น สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง และมีมาตรการลดปัญหาทะเลาะวิวาทด้วยการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ 
 
ประเด็นต่อมา เป็นประเด็นของยาเสพติด แนวทางแก้ไขคือ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนสามารถปฏิเสธได้ และกำหนดให้มีกฏหมายลงโทษนักเรียนที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
 
สำหรับประเด็นต่อไปจะพูดถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ขยะ และการบุกรุกป่า ซึ่งแนวทางแก้ไข ก็คือ สร้างจิตสำนึกโดยเริ่มจากสภานักเรียน และพี่สอนน้อง ประเด็นถัดมา เป็นประเด็นเกี่ยวกับปัญหาการศึกษา ทั้งครูไม่ตั้งใจสอนในห้องเรียน ออกข้อสอบเกินหลักสูตร ครูมุ่งสอนเพื่อสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานเท่านั้น
 
 ส่วนแนวทางแก้ไขนั้น คือ ออกข้อสอบให้เป็นไปตามหลักสูตร บรรจุครูให้เพียงพอในโรงเรียน และประเด็นสุดท้าย เสนอเกี่ยวกับประเด็นของการเรียนการสอนตามนโยบาย ได้แก่ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กชั้นประถมและมัธยมต้น แต่ไม่เหมาะกับเด็กมัธยมปลาย นอกจากนี้ ยังเพิ่มเติมและสนับสนุนให้มีการเรียนซ้ำชั้น เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้พัฒนาตนเองนั่นเอง
 
ติดตามเรื่องราวน่าสนใจอีกมากมายกันต่อในเว็บไซต์ ครอบครัวข่าวเด็ก.com