ตอน สพฐ. จัดสัมมนาสภานักเรียน

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
560 ครั้ง

แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน สพฐ. จัดสัมมนาสภานักเรียน ออกอากาศวันที่ 2ก.พ.59
 
เมื่อไม่นานมานี้ ทางสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เปิดงานประชุมโครงการสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2559 เพื่อสร้างความตระหนักให้เด็กและเยาวชนได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาชาติ พร้อมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย และมีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
 
โดยมีตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา จาก 4 ภูมิภาค จำนวน 43 โรงเรียน ซึ่งสภานักเรียนถือว่าเป็นกลไกสำคัญ ที่จะทำให้เด็กที่เข้ามาอยู่ในสภานักเรียนนั้นมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการการทำงาน เพื่อดำเนินการพัฒนาโรงเรียนตามกระบวนการนิติธรรม และเป็นประสบการณ์ที่ดีในการทำงานร่วมกันในสังคม
 
ด้านนางสาวณิชากร ขอนทอง นักเรียนจากโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม บอกว่า การได้มาเข้าค่ายในครั้งนี้ รู้สึกเป็นเกียรติ และได้รู้จักกับเพื่อนๆ จากทั่วประเทศ ที่สำคัญยังสามารถนำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ไปใช้พัฒนาโรงเรียนของตัวเองได้อีกด้วย 
 
ขณะที่ นายวทัญญู แซ่ลิ้ง นักเรียนจากโรงเรียนสุราษฎ์ธานี บอกว่า ที่ผ่านมา คณะกรรมการของโรงเรียน มีปัญหาเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น แต่ละคนเก็บความรู้สึกของตนเองเอาไว้ และไม่กล้าที่จะแสดงออก ซึ่งการเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆ กล้าที่จะแสดงออกมากขึ้น และได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆ โรงเรียนต่างๆ พร้อมนำไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโรงเรียนของตนเองได้ด้วย
 
kidsnews.bectero.com คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂