ตอน มอบบ้านให้นักเรียนตามโครงการ สร้างบ้าน 89 หลัง คืนความสุขสู่ลูก สพฐ

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
505 ครั้ง

แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน มอบบ้านให้นักเรียนตามโครงการ สร้างบ้าน 89 หลัง คืนความสุขสู่ลูก สพฐ ออกอากาศวันที่ 1ก.พ.59
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้มีโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อมอบบ้านให้นักเรียนที่มีฐานะยากจน มีบ้านสภาพทรุดโทรม ไม่มีความมั่นคงถาวร หรือไม่มีความปลอดภัยในการดำรงชีวิต ซึ่งจะเป็นเหตุให้นักเรียนได้รับผลกระทบต่อร่างกายและสภาวะจิตใจ เพื่อเป็นการป้องกันแก้ไข และลดสิ่งรบกวนการเรียนของนักเรียน 
 
และเมื่อไม่นานมานี้ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 จึงได้มีการมอบบ้านให้เด็กหญิงสุธิตา แสนเปียง นักเรียนโรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2 อำเภอวังเจ้า 
จังหวัดตาก ตามโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็ง และมีความต่อเนื่อง ทั้งนี้ การสร้างบ้านในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนโดยการขอรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ทั้งภารัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดตาก ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง
 
kidsnews.bectero.com คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂