ตอน กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน โรงเรียนสรรพวิทยาคม

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
731 ครั้ง

แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน โรงเรียนสรรพวิทยาคม ออกอากาศวันที่ 28ม.ค.59
 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย-ตาก) ได้มีการจัดกิจกรรม เปิดรั้วโรงเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้แสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกในด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรีและกีฬา เป็นการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งทางโรงเรียนได้สร้างความไว้วางใจ และสร้างความเชื่อมั่นจนได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากผู้ปกครองและคนในชุมชน 
 
ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ได้จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการในด้านต่างๆ การบูรณาการ การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้แสดงศักยภาพที่ตนเองมีอย่างเต็มที่ 
 
 
นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานราชการในเขตอำเภอแม่สอด ได้เข้ามาให้ความรู้และฝึกทักษะให้กับนักเรียน ที่สำคัญทางโรงเรียนยังได้รับความร่วมมือจาก โรงเรียนเมียวดี ประเทศเมียนมาร์ ในการนำเด็กนักเรียนและคณะครูของโรงเรียน มาเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้อีกด้วย
 
kidsnews.bectero.com คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂