ช่วง นกกระจิบนิวส์ ตอน รักษ์ปลาที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
941 ครั้ง

แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ช่วง นกกระจิบนิวส์ ตอน รักษ์ปลาที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง โดยพิธีกรคนเก่ง “น้องจ๊ะอี๋” ออกอากาศวันที่ 22ม.ค.59
 
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังเป็นแหล่งเก็บรักษาสิ่งมีชีวิตในน้ำอื่นๆไว้หลายประเภท ทั้งสัตว์น้ำ ปลาชนิดต่างๆ สาหร่ายชนิดต่างๆ รวมทั้งเครื่องมือประมงพื้นบ้าน อาคารพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่กลางน้ำ ภายในเป็นห้องโถงค่อนข้างใหญ่ 
 
 
พื้นที่ส่วนหนึ่งกั้นไว้สำหรับเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในน้ำเพื่อการวิจัยและอ้างอิง อีกส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่จัดแสดงสัตว์น้ำที่มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นสัตว์ที่สตัฟฟ์ไว้ บางชิ้นเป็นโครงกระดูก มีป้ายนิทรรศการที่ให้ข้อมูลชัดเจนอยู่ใกล้ๆและมีรูปประกอบ ข้อมูลมีทั้งชื่อวิทยาศาสตร์ ลักษณะทั่วไป ลักษณะเด่น แหล่งอาศัย และอาหาร
 
 
นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์ยังจัดแสดงปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ ชื่อไทยๆว่า “ปลาเทพา” (Chao Phraya Giant Catfish) เป็นปลาที่เคยอาศัยอยู่มากในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำโขง ปัจจุบันพบน้อยมากในแม่น้ำเจ้าพระยา มีความยาวสูงสุดถึง 2.5 เมตร ส่วนหัวกว้าง ปากใหญ่ ฟันคม กินปลาเล็กและซากสัตว์ สังเกตชื่อวิทยาศาสตร์ของปลาเทพาคือ Pangasius sanitwongsei ซึ่งเป็นชื่อคนไทยตั้งโดย ดร. H.M. Smith (เจ้ากรมสัตว์น้ำคนแรกของไทยในสมัยรัชกาลที่ 6) เพื่อเป็นเกียรติแด่ มรว. สุวพรรณ สนิทวงศ์
 
 
ดเด่นของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือตัวอย่างสัตว์น้ำซึ่งเก็บมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2466 บางตัวอย่างเป็นชนิดใหม่ของโลกที่มีการบันทึกไว้ การเก็บตัวอย่างยังดำเนินต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เมื่อนักวิจัยพบตัวอย่างใหม่ก็จะนำมาเก็บรักษาไว้ที่นี่ ซึ่งมีประโยชน์ในด้านการศึกษาการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศและทรัพยากรในน้ำของประเทศไทย นอกจากนั้นที่นี่ยังเก็บเอกสารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และทรัพยากรประมงไว้ คือแผ่นดัชนีบันทึกข้อมูลปลาและสมุดบันทึกข้อมูลภาคสนามของ ดร. H.M. Smith รวมถึงต้นฉบับภาพวาดปลาโดยหลวงมัศยาจิตรการช่างเขียนภาพสมัยรัชกาลที่6 อีกด้วย 
 
kidsnews.bectero.com คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂