ช่วง นกกระจิบนิวส์ ตอน จ๊ะอี๋ บุกรังมดที่พิพิธภัณฑ์มด ม.เกษตร

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
746 ครั้ง

แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ช่วง นกกระจิบนิวส์ ตอน จ๊ะอี๋ บุกรังมดที่พิพิธภัณฑ์มด ม.เกษตร  โดยพิธีกรคนเก่ง “น้องจ๊ะอี๋” ออกอากาศวันที่ 21ม.ค.59
 
พิพิธภัณฑ์มด ตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นสถานที่จัดเก็บตัวอย่างมดที่พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อการศึกษา เนื่องจากมดเป็นสัตว์สังคมที่น่าสนใจ มีความหลากหลายทั้งชนิดและปริมาณ รวมทั้งมีความสำคัญ ในฐานะที่เป็นตัวบ่งชี้ความสมบูรณ์ ของระบบนิเวศน์ 
 
พิพิธภัณฑ์มดแห่งนี้ถือเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในโลกก็ว่าได้ มีการจัดวางพื้นที่ความรู้เกี่ยวกับมดอย่างลงตัว เริ่มกันตั้งแต่วงจรชีวิตของมด จาก ไข่ ตัวหนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย พร้อมการจัดองค์ความรู้เรื่องราวของมดแบ่ง เป็น 4 ส่วนด้วยกัน
 
 
ส่วนแรกเรียกว่า “มหัศจรรย์แห่งมด”ส่วนนี้ต้องการให้เข้าใจถึงวิวัฒนาการของมด รูปร่างหน้าตาของมด สังคมมด และรังที่อาศัยของมด ยาวไปถึงการสื่อสารและอาหารที่มดชอบกินมากที่สุด รวมไปถึงมดในประเทศไทยกับมดต่างชาติมันต่างกันอย่างไร
 
ส่วนที่ 2 เรียกว่า “สายใยสัมพันธ์แห่งมด” เป็นการแสดงให้เห็นการเชื่อมโยงของมดกับวิถีชีวิตมนุษย์ มดกับระบบนิเวศ มดกับพืช มดกับสัตว์อื่นๆ มดไปเกี่ยวข้องแทบจะทุกสรรพสิ่ง โซนนี้จะช่วยบอกให้เรารู้ว่า ในรังมดนั้นมีประชากรมดอาศัยอยู่กันเรือนพันเรือนหมื่น แล้วแต่ขนาดของรัง 
 
ส่วนที่ 3 “คุณค่าอนันต์แห่งมด” ส่วนนี้ทำให้เด็กๆ ที่มาชมได้รับรู้ว่า มดนั้นมีประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างไร ทั้งช่วยสร้างรายได้ เป็นแหล่งอาหารให้กับมนุษย์ รวมถึงภาคการท่องเที่ยว
 
ส่วนที่ 4 หรือสุดท้าย คือ “ชีวิตอัศจรรย์แห่งมด” ที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ทั้งที่มีผู้นำเพียงคนเดียว อีกทั้งมดมีความสามัคคี ความขยันเป็นต้นทุน รวมถึงความเสียสละและความมีน้ำใจ ส่วนนีจะทำให้ทุกคนเข้าใจกันว่า มดงานไม่เคยหยุดนิ่งที่จะทำงาน ทุกตัวใช้เวลาอย่างสุดคุ้มในการเดินไล่ล่าหาอาหารมาเก็บในรัง หรือแม้แต่การช่วยกันสร้างรังให้มั่นคงแข็งแรง มีการแบ่งหน้าที่กันเป็นอย่างดี
 
 
kidsnews.bectero.com คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂