แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ออกอากาศวันที่ 7ม.ค.59
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดแสดงงาน 
 
 
โดยนำกิจกรรมการผูกเงื่อนเชือกในกิจกรรมลูกเสือที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ไปจัดแสดง และจัดสอนครู นักเรียนที่เข้าร่วมงาน เช่น เงื่อนพิรอด เงื่อนบ่วงสายธนู เงื่อนประมง เงื่อนปมตาไก่ เงื่อนตะกรูดเบ็ด เงื่อนผูกรั้ง เป็นต้น
 
ซึ่งกิจกรรมนี้ มีส่วนช่วยพัฒนาผู้เรียนได้นำไปปรับใช้ในสถานศึกษา เพื่อสนองนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ต่อไป ซึ่งผู้ปฏิบัติผ่านกิจกรรมของการผูกเงื่อนเชือกต่างๆ แล้ว จะได้รับเกียรติบัตรผ่านกิจกรรมในซุ้มนิทรรศการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เพื่อเป็นสิ่งยืนยันว่าได้ร่วมและผ่านกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแล้ว  
 
kidsnews.bectero.com คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂