แชร์โพสนี้

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน นิทรรศการของเล่นภูมิปัญญา ออกอากาศวันที่ 1ธ.ค.58
 
 
ภายในงานวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2558 มีหนึ่งนิทรรศการที่ได้รับความสนใจจากเด็กๆ อย่างมาก นั่นก็คือ นิทรรศการของเล่นภูมิปัญญา ซึ่งภายในนิทรรศการได้จัดขึ้นเพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ว่าการเล่นทำให้เกิดการเรียนรู้และจินตนาการซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ มากมาย 
 
 
kidsnews.bectero.com คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂