แชร์โพสนี้

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน รถห้องสมุดเคลื่อนที่ ออกอากาศวันที่ 27พ.ย.58
 
 
รถห้องสมุดเคลื่อนที่นี้ แต่เดิมเป็นรถคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 ซึ่งได้ทำการติดตั้งคอมพิวเตอร์แบบพีซีเอาไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการสืบค้นข้อมูลแบบไม่จำกัดเวลาและสถานที่ มีผู้ใช้บริการเป็นอย่างมากทุกครั้งที่ออกให้บริการ เช่น ในงานศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี งานนิทรรศการวิชาการ หรืองานอำเภอเคลื่อนที่ เป็นต้น
 
 
และต่อมา ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงรถคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ ให้เป็นรถห้องสมุดเคลื่อนที่ โดยด้านในรถนั้นจะประกอบไปด้วย หนังสือ ชั้นวางหนังสือ โต๊ะ เก้าอี้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ พร้อมทั้งมีการปรับปรุงภายในและภายนอกของรถยนต์ดังกล่าวให้มีสีสันสวยงาม รูปลักษณ์ทันสมัย เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และค้นคว้าสำหรับเด็กนักเรียน ในเขตพื้นที่ สพป. ลพบุรี เขต 1 นั่นเอง
 
kidsnews.bectero.com คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂