แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน มหกรรมวิชาการ รวมพลคนในฝัน สร้างสรรค์เด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน ออกอากาศวันที่ 9พ.ย.58
 
โครงการ โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน และโรงเรียนดีประจำอำเภอ รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ที่ได้ผ่านการประเมินในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 มีจำนวนทั้งสิ้น 23 โรงเรียน 
 
 
ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านสื่อ ICT และได้พัฒนาเป็นผลงานดีเด่น Best Practices เป็นจำนวนมาก ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) จึงได้มีการจัดมหกรรมวิชาการ รวมพลคนในฝัน สร้างสรรค์เด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน ประจำปี 2558 
 
 
โดยการจัดงานในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียนได้มีโอกาสได้นำ Best practices หรือ ผลงานดีเด่น มาเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยงานนี้ถูกจัดขึ้นที่หอประชุมโรงเรียนศรีสงครามวิทยา อำเภอวังสะพุง จ.เลย และได้มีการรวมเอา 23 ต้นแบบของโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนดีประจำอำเภอ และอีก 6 โรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัด มาจัดแสดงผลงานที่เป็นเลิศ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน นำไปสู่การพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปี พ.ศ. 2558 อย่างมีประสิทธิภาพ
 
kidsnews.bectero.com คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂