แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน ปลูกจิตสำนึกวัยเยาว์ ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย ออกอากาศวันที่ 2พ.ย.58
 
 
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 จัดโครงการลูกเสือมีวินัย ร่วมใส่ใจหมวกกันน็อค ซึ่งเป็นการรณรงค์ให้สวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ โดยมีการแจกหมวกนิรภัยให้แก่นักเรียนที่เดินทางไป-กลับโรงเรียนด้วยรถจักรยานยนต์จำนวน 1,500 ใบ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้การอบรมเรื่องการใช้รถและถนนอย่างปลอดภัยให้เเก่นักเรียนในสถานศึกษาอีกด้วย
 
 
kidsnews.bectero.com คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂