แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน ตลาดนัดคุณหนู โรงเรียนอนุบาลโพทะเล ออกอากาศวันที่ 15ต.ค.58
 
 
โรงเรียนอนุบาลโพทะเล “รัฐบำรุง” อ.โพทะเล จ.พิจิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ได้จัดกิจกรรม “ตลาดนัดคุณหนู” โดยให้เด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 และระดับชั้นอนุบาล 2 ได้รับบทบาทเป็นพ่อค้า แม่ค้าตัวน้อย โดยมีครูประจำชั้นเป็นพี่เลี้ยง ช่วยขายของ และตรวจสอบการใช้เงิน ทอนเงิน เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  
 
 
“ตลาดนัดคุณหนู” เป็นกิจกรรมในโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญานักเรียนปฐมวัย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้นักเรียนสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และยังเป็นการพัฒนาให้นักเรียนมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งในการขายนี้เด็กๆ ก็ได้เรียนรู้การบริการ การชั่ง ตวง วัด ของสินค้าและอาหารที่จะนำไปขาย รู้จักการซื้อขายแลกเปลี่ยน การใช้เงินธนบัตรและเหรียญชนิดต่างๆ เด็กๆ มีความรู้สึกภาคภูมิใจกับการค้าขายด้วย
 
kidsnews.bectero.com คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂