แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน เรียนรู้เส้นทางประวัติศาสตร์ จ.บุรีรัมย์ ออกอากาศวันที่ 15ต.ค.58
 
 
โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ได้นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไปเรียนรู้ธรรมศาลา หินศิลาแลงที่ใช้เป็นวัสดุในการสร้างเรือนปราสาท ปราสาทบ้านบุ และไปเรียนรู้ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในมรดก วัฒนธรรมของมนุษย์ชาติ 
 
 
สำหรับปราสาทบ้านบุ ตั้งอยู่ในโรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ ตำบลจรเข้มาก การเดินทางใช้เส้นทางเดียวกับทางไป ปราสาทเมืองต่ำ ลักษณะของตัวปราสาท มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมของสิ่งก่อสร้างที่เชื่อกันว่าเป็นที่พักสำหรับคนเดินทาง หรือ (นักแสวงบุญ) ตามที่กล่าวถึงในจารึกประวัติศาสตร์พระขรรค์ ประเทศกัมพูชา ลักษณะเป็นอาคารรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 5.10 เมตร ยาว 11.50 เมตร ก่อด้วยศิลาแลง กรอบประตูหน้าต่างทำด้วย ศิลาทราย หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีประตูเข้า-ออกเชื่อมติดกับองค์ปรางค์ทางด้านหน้า
 
 
 ภายในมีแท่นวางรูปเคารพอยู่ 1 แท่น พบชิ้นส่วนทับหลัง สลักภาพพระพุทธรูปปางสมาธิในซุ้ม เรือนแก้ว 2 ชั้น ซึ่งเป็นหลัก ฐานยืนยันอายุการสร้างและลัทธิทางศาสนาในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ห่างจากอาคารประมาณ 4 เมตร มีร่องรอยกำแพงก่อด้วยแลงเหลือเป็นแนวเสมอพื้นดินพอให้รู้ขอบเขต  และมีรูปดอกบัว 8 กลีบเป็นส่วนบนยอดของปราสาทบ้านบุ
 
kidsnews.bectero.com คลิกเลย! มีสาระน่ารู้และเรื่องน่าสนใจอีกมากมายรออยู่ใน เว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂