แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน มหกรรมการศึกษา เปิดโลกการศึกษาสู่อาเซียน ออกอากาศวันที่ 29ก.ย.58
 
งานมหกรรมการศึกษา เปิดโลกการศึกษาสู่อาเซียนโกสุมพิสัย จัดขึ้นที่โรงเรียนศรีโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และกระตุ้นให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชน ได้เตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปลายปี 2558 
 
 
โดยมุ่งหวังให้ความรู้มรดกทางวัฒนธรรมอาเซียนให้แก่เด็กนักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนที่เข้าร่วมงาน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อีกด้วย 
 
 
ซึ่งกิจกรรมนั้นเริ่มจากการเดินรณรงค์ไปยังชุมชนต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนเกิดการตื่นตัวและมีส่วนร่วม หลังจากนั้น จะเป็นกิจกรรมการเปิดงาน ซึ่งประกอบด้วย การแสดงโปงลาง การโชว์พูดสุนทรพจน์ภาษาไทยและอังกฤษ  การโชว์ enslish song การเล่านิทานภาษาอังกฤษ การแสดงโชว์ชุดวรรณคดีไทยก้าวไกลสู่อาเซียน และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
 
kidsnews.bectero.com คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂