แชร์โพสนี้

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน โครงการ 5 ส. ออกอากาศวันที่ 23ก.ย.58
 
กิจกรรม 5 ส. เป็นกิจกรรมที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในโรงเรียนต่างๆ เพื่อเป็นหลักให้นักเรียนได้ปฏิบัติ โดย 5 ส.นั้น ประกอบไปด้วย
 
 
ส.สะสาง คือ การแยกระหว่างของที่จำเป็นต้องใช้และของที่ไม่จำเป็น โดยขจัดของที่ไม่จำเป็นทิ้งไป
 
ส.สะดวก คือ จัดของที่จำเป็นต้องใช้ให้เป็นระเบียบ สามารถหยิบใช้งานได้ทันที 
 
ส.สะอาด คือ การทำความสะอาดสถานที่ สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ให้สะอาดอยู่เสมอ 
 
ส.สุขลักษณะ คือ การรักษาสามส. ได้แก่ ส.สะสาง ส.สะดวก และส.สะอาดให้ดีตลอดไป
 
ส.สร้าง คือ การรักษาและปฏิบัติตามสี่ส.ที่กล่าวมาอย่างถูกต้องจนติดเป็นนิสัย
 
kidsnews.bectero.com คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอเพื่อนๆ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก