แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน การเรียนแบบสร้างสรรค์เป็นพื้นฐาน ออกอากาศวันที่ 22ก.ย.58
 
การเรียนแบบสร้างสรรค์เป็นพื้นฐาน โรงเรียนไผ่ใหญ่  เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนมีส่วนนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ความคิดสร้างสรรค์และการการกล้าแสดงออก โดยผู้สอนจะเป็นผู้สนับสนุนให้นักเรียนได้รับความรู้ที่ถูกต้อง 
 
http://kidsnews.bectero.com/ คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอเพื่อนๆ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂