แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน สินค้าส่งออกใน 10 ประเทศอาเซียน ออกอากาศวันที่ 17ส.ค.58
 
เรามาเริ่มทำความรู้จักกับสินค้าส่งออกของประเทศไทยเราเลยดีกว่า โดยสินค้าที่ไทยเราส่งออกนั้นส่วนมากก็จะเป็นสินค้าที่ได้มาจากการทำเกษตรกรรม ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง และสับปะรด ซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าประเทศของเราเป็นประเทศที่เน้นในเรื่องของการทำเกษตร ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเกษตรกร และถ้าประเทศเรามีผลผลิตที่เพียงพอและเพิ่มจำนวนมากขึ้น อนาคตไทยอาจกลายเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของอาเซียนเลยก็ได้ 
 
ส่วนสินค้าส่งออกของประเทศฟิลิปปินส์ ก็จะเป็นพวก มะพร้าวแห้ง น้ำมันมะพร้าว ไม้แกะสลัก
 
สินค้าส่งออกของประเทศบรูไน ก็จะมี น้ำมัน และแก๊สธรรมชาติ 
 
ต่อไปเป็นสินค้าส่งออกของประเทศกัมพูชา ก็จะมี เสื้อผ้า สิ่งทอ รองเท้า ไม่แปรรูป ประเทศนี้ก็จะเน้นไปในเรื่องของเครื่องนุ่งห่มซะส่วนใหญ่
 
ต่อไปเป็นสินค้าส่งออกของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งจะมี ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ชาและเครื่องเทศ
 
อีกหนึ่งประเทศ เพื่อนบ้านเรานี่เองนั่นก็คือ พม่า ก็จะมีก๊าซธรรมชาติ ไม้แปรรูป ข้าว และเมล็ดพืช
 
ต่อไปสินค้าของประเทศลาว ก็จะมี ไม้ซุง ไม้แปรรูป สินแร่ และถ่านหิน เน้นในเรื่องของสินค้าทางธรรมชาติ 
 
ประเทศต่อไป คือ มาเลเซีย มีสินค้าส่งออกเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร 
 
ต่อมาเป็นสินค้าส่งออกของเวียดนาม ก็จะเป็นพวกสิ่งทอ เสื้อผ้า น้ำมันดิบ อาหารทะเล และยางพารา 
 
และสุดท้ายเป็นสินค้าส่งออกของประเทศสิงค์โปร ก็จะมี เครื่องจักรกล เครื่องใช้ไฟฟ้า และเคมีภัณฑ์นั่นเอง
 
http://kidsnews.bectero.com/ ชมเรื่องน่าสนใจอีกมากมายกันต่อในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก