แชร์โพสนี้

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน คาราวานวิทยาศาสตร์ จ.ตาก ออกอากาศวันที่ 7ส.ค.58
 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช. ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับสังคมไทย ผ่านกิจกรรมและนิทรรศการในรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์นั้นเป็นหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญ ในการกระจายโอกาสในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนในภูมิภาคต่างๆ สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกับเยาวชนในส่วนกลาง 
 
โดยลักษณะของการจัดกิจกรรมนั้นจะเน้นถึงการสร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ที่แปลกใหม่และให้ความรู้ควบคู่กันไปกับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ซึ่งประกอบไปด้วย นิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมเสริมศึกษาต่างๆ มากมาย 
 
http://kidsnews.bectero.com/ ชมเรื่องน่าสนใจอีกมากมายกันต่อในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก