แชร์โพสนี้

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน โรงเรียนเสมือนบ้าน จ.บุรีรัมย์ ออกอากาศวันที่ 24ก.ค.58
 
โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น 1 ใน 4 โรงเรียนเสมือนบ้านที่มีอยู่ในประเทศไทย ซึ่งนอกจากที่โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยาแล้ว ก็ยังมีที่โรงเรียนทองหลางวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี โรงเรียนยางชุมวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว จังหวัดนครราชสีมาที่ทางกรมสามัญศึกษา ต้องการให้โรงเรียนมีบรรยากาศที่ไม่แตกต่างจากชุมชน เด็กๆ มาโรงเรียนแล้วมีความสุขเหมือนกับอยู่ที่บ้าน 
 
ส่วนกิจกรรมการสอนนี้ตลอดวันที่นักเรียนก้าวเข้ามาและอยู่ในโรงเรียน นักเรียนจะมีความสุขกับการได้เรียนปนเล่น กิจวัตรของนักเรียนจะเป็นแบบเรียบง่าย มาโรงเรียนโดยรถจักรยานที่ยืมจากโรงเรียน บางคนเดินเท้า เมื่อมาถึงโรงเรียนนักเรียนทุกคนจะมีหน้าที่รับผิดชอบประจำโดยเขาจะทำงานนอกห้องเรียนก่อน ได้แก่ ไปเยี่ยมเป็ด – ไก่ในเล้า ดูบ่อปลา รดน้ำผัก ดูนาข้าว นำวัวออกจากคอก หรือบางครั้งนักเรียนก็จะนำดอกไม่ที่ปลูกไว้มาจัดใส่กระถางแขวนตามห้องเรียน 
 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้เด็กๆ ทุกมีความสุขเหมือนอยู่ที่บ้านเหมือนอย่างอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ต้องการมีวิถีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง ท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่น ทุกคนภาคภูมิใจในความเป็น “โรงเรียนเสมือนบ้าน”
 
 
http://kidsnews.bectero.com/ ชมเรื่องน่าสนใจอีกมากมายกันต่อในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก