แชร์โพสนี้

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน นุ่งผ้าซิ่นทุกวันพระ ที่จังหวัดชัยภูมิ ออกอากาศวันที่ 23ก.ค.58
 
จังหวัดชัยภูมิ ได้มีนโยบาย “รากเหง้าวัฒนธรรมไทย นุ่งซิ่น ไม่นุ่งสั้นทุกวันพระ” ซึ่งผู้ที่จัดโครงการนี้คือ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับมูลนิธิ “ธรรมดี ได้ดี” และหน่วยงานของทางภาครัฐ เอกชน ที่ร่วมกันรณรงค์ให้นักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวะศึกษา รวมทั้งกลุ่มแม่บ้าน ข้าราชการในจังหวัดชัยภูมิ ได้ร่วมกันแต่งกายชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง เป็นการสืบทอดและอนุรักษ์วัฒธรรมอันดีของไทย 
 
http://kidsnews.bectero.com/ ชมเรื่องน่าสนใจอีกมากมายกันต่อในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก