แชร์โพสนี้

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน  4โรค กระทบการเรียน ออกอากาศวันที่ 22ก.ค.58
 
ปัญหาสุขภาพจิตและโรคทางจิตเวช ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กไทย ที่ทำให้ไอคิวไม่พัฒนาอย่างเต็มที่ โดย พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผอ.สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้อธิบายว่า ที่ผ่านมาการวัดไอคิวของเด็กไทยจะเห็นว่าไม่ดีอย่างที่ควร สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะเด็กมีปัญหาสุขภาพจิต โดย 4 โรคหลักมีดดังนี้ 
 
1. ปัญหาสติปัญญาบกพร่อง เป็นกลุ่มเด็กที่มีไอคิวต่ำกว่า 70 มักจะรู้ก่อน 6 ขวบ พบประมาณ 1%  
 
2. ออทิสติก พบประมาณ1-2 คนใน 1,000 คน 
 
3. สมาธิสั้น พบได้ประมาณ 5-10% 
 
4. การบกพร่องในการเรียนรู้ หรือ แอลดี พบได้ประมาณ 5-10%
เด็กๆ ที่มีปัญหาสมาธิสั้นกว่าครึ่งมักพบร่วมกับแอลดี จะเห็นได้ว่า 4 โรคแทรกอยู่ในเด็กมากในวัยเรียนอายุ 6-12 ปี 
 
http://kidsnews.bectero.com/ ชมเรื่องน่าสนใจอีกมากมายกันต่อในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก