แชร์โพสนี้

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน สานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ออกอากาศวันที่ 22ก.ค.58
 
ในช่วงเย็นของทุกวัน นายธีรพัฒน์   ดีเทอดเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก- อุตรดิตถ์) พร้อมด้วยคณะครู จะออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน เป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและผู้ปกครอง สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปกครอง แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกับผู้ปกครอง และที่สำคัญเพื่อทราบข้อมูลของนักเรียนอย่างชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้อย่างถูกต้อง 
 
http://kidsnews.bectero.com/ ชมเรื่องน่าสนใจอีกมากมายกันต่อในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก