แชร์โพสนี้

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน สมุดบันทึกวัยเยาว์ ออกอากาศวันที่ 13ก.ค.58
 
โครงการสมุดบันทึกวัยเยาว์ เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน และการเขียน เพราะเป็นพลังสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของประเทศชาติ 
 
รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆ รู้จักคิด มีโลกทัศน์กว้างไกล และมีความคิดสร้างสรรค์ มากขึ้น ด้วยเหตุนี้ ทางศูนย์เรียนรู้และพัฒนาหนังสือไทย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมูลนิธิวิชาหนังสือ จึงได้มีการจัดโครงการสมุดบันทึกวัยเยาว์ 
 
เพื่อแสดงผลงานของเด็กๆ จากทั่วประเทศที่ได้มีการคิด เขียน วาดรูปภาพหรือข้อความต่างๆ ลงในสมุดบันทึกของตนเอง เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กคนอื่นๆ พร้อมทั้งมีการมอบสมุดบันทึกวัยเยาว์ให้แก่เด็กๆ ที่สนใจ จำนวน 500 เล่ม  เพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานการคิด การเขียน และฝึกนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กๆ  
 
http://kidsnews.bectero.com/ ชมเรื่องน่าสนใจอีกมากมายกันต่อในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก