แชร์โพสนี้

ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน เตือนระวังภัย…โรคไข้เลือดออก ออกอากาศวันที่ 4 พ.ค. 58
 
นายแพทย์วัฒนา โรจนวิจิตรกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ได้ออกมาบอกว่า ไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะของโรค และโรคนี้เป็นปัญหาสาธารณสุขไทยมาโดยตลอด เพราะโรคนี้ถ้าได้รับการรักษาช้าอาจทำให้คนไข้นั้น เกิดเสียชีวิตได้ และจากสถิติเมื่อไม่นานมานี้ 
 
ปรากฎว่า ได้รับรายงานผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก จำนวนทั้งสิ้น 87 ราย ซึ่งเป็นผู้ป่วยในทุกช่วงวัย  ทางสำนักงานระบาดวิทยากระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาเตือนว่า ตอนนี้โรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มที่จะกลับมาระบาดอีกครั้ง โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดเชื้อ
 
ซึ่งมีสาเหตุมาจาก ไวรัสชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า เดงกี่ อาการของโรคนี้มีความคล้ายคลึงกับโรคไข้หวัดในช่วงแรก จึงทำให้ผู้ที่ป่วยเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ว่าตัวเองเป็นเพียงโรคไข้หวัด และทำให้ไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องในทันที โรคไข้เลือดออกมีอาการและความรุนแรงของโรคหลายระดับตั้งแต่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยไปจนถึงเกิดภาวะช็อกซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้
 
http://kidsnews.bectero.com/ คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอเพื่อนๆ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂