แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ร.ร.ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนเมือง ออกอากาศวันที่  28เม.ย.58
 
จากนโยบายการเรียนการสอนตามแนวคิด การเรียนรู้ด้วยสมอง  Brain Based Learning  หรือ BBL  ซึ่งเป็นการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมที่สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ที่ต้องการส่งเสร้มด้านการอ่านและการสะกดคำภาษาไทยของนักเรียน 
 
ทางโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง จึงได้คิดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยขึ้น โดยจัดขึ้นในรูปแบบของกิจกรรมธนาคารอ่านคำ โดยกิจกรรมนี้จะจำลองห้องเรียนเป็นธนาคาร มีเจ้าหน้าที่สามคน ซึ่งคัดเลือกจากตัวแทนนักเรียนที่เก่งที่สุดของห้อง 
 
ทั้งการอ่านการสะกดและการคำนวณตัวเลข เพื่อมาเป็นเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการของธนาคาร  และให้นักเรียนที่เหลือเป็นผู้ใช้บริการ และไปต่อคิวเลือกคำด้วยตัวเอง จากนั้นก็จะต้องอ่านคำให้เจ้าหน้าที่ฟัง เจ้าหน้าที่จะฟังและคำนวณจำนวนตัวสะกดเพื่อคิดเป็นเงิน 
 
โดยได้จำลองเงินจากภาพธนบัตรในอินเตอร์เน็ต ด้วยการปรินท์ภาพธนบัตรมาจำลองเป็นเงิน  และเมื่อได้เงินมาแล้วก็นำเงินที่ได้ ไปเข้าบัญชี โดยจะมีเจ้าหน้าที่จะลงบัญชีและคำนวณตัวเลข  และจะทำวนแบบนี้ซ้ำๆ กันทุกวัน เพื่อให้นักเรียนสนุกกับการสะสมยอดตัวเลขเงินของตัวเองแล้วแข่งกันว่าใครจะทำยอด ได้มากที่สุดในแต่ละเดือนนั่นเอง
 
http://kidsnews.bectero.com/ คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอเพื่อนๆ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂