แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน คณะครูโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ศึกษาดูงานที่ประเทศมาเลเซีย ออกอากาศวันที่ 20เม.ย.58
 
เมื่อไม่นานมานี้ทางคณะครูโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก จำนวน 22 คน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน Highlands international boarding school (ไฮแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนล บอร์ดดิ้ง สคูล) รัฐปาหัง  ประเทศมาเลเชีย ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ เป็นโรงเรียนเอกชน ที่เปิดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 6 เปิดในลักษณะของโรงเรียนประจำ เด็กพักอาศัยที่หอพักโรงเรียน และในการรับนักเรียนจะกำหนดไว้ไม่เกิน 25 คนต่อห้อง 
 
ซึ่งทำให้การใช้อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีต่อเด็กต่อคน เป็นไปอย่างทั่วถึง  และนักเรียนจะได้เรียนรู้การสืบค้นความรู้เพิ่มเติมได้จากอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ตลอดจนโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเสริมให้กับเด็กทุกคน เช่น การเรียนว่ายน้ำ สร้างทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ  ซึ่งในภาพรวมการจัดการศึกษา เด็กนักเรียน มีความสุขและสนุกกับการเรียนการสอนอย่างมาก ซึ่งการศึกษาดูงานของโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมในครั้งนี้ 
 
นับว่าเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของคณะครู  และเป็นการเปิดโลกทัศน์ในสังคมและวัฒนธรรม และภาษาที่แตกต่างกัน  เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษาและการเรียนการสอนในหน่วยงานให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดอีกด้วย
 
http://kidsnews.bectero.com/ คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอเพื่อนๆ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂