แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน เกร็ดน่ารู้ วันมาฆบูชา ออกอากาศวันที่ 4มี.ค.58
 
วันมาฆบูชา เป็นวันที่มีความสำคัญกับพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ 
 
เหตุการณ์แรก คือ พระสงฆ์สาวก จำนวน1,250 รูป ได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย
 
เหตุการณ์ที่ 2 พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา”(เอ-หิ-พิก-ขุ-อุ-ปะ-สัม-ปะ-ทา) หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง, 
 
เหตุการณ์ที่ 3 พระสงฆ์ที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6, และเหตุการณ์สุดท้าย คือวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ดังนั้น จึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4 นั่นเอง
 
ส่วนข้อปฏิบัติในวันมาฆบูชานี้ ในช่วงเช้าเพื่อนๆ อาจจะชวนคุณพ่อคุณแม่ไปทำบุญใส่บาตร รักษาศีล ที่วัดใกล้ๆ บ้าน ช่วงบ่ายถ้าใครว่างๆ อาจไปหาที่สงบๆ นั่งสมาธิ เพื่อทำจิตใจให้สงบและเป็นการคิดทบทวนในสิ่งที่ตนเองเคยได้ทำมา และในช่วงเย็นเพื่อนๆ ก็เตรียมตัวจัดหาดอกไม้ ธูป เทียน เพื่อไปเวียนเทียน ซึ่งในขณะที่เพื่อนๆ กำลังเดินเวียนเทียน เราควรที่จะระมัดระวังให้มาก เพราะถ้าเราไม่ระมัดระวัง อาจจะถูกธูปจี้ และได้รับอันตรายได้ด้วย
 
http://kidsnews.bectero.com/ คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอเพื่อนๆ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂