แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ช่วง Asean Weekly ตอน ตัวอักษรเวียดนาม โดยพิธีกรคนเก่ง “น้องมีมี่” ออกอากาศวันที่ 24ก.พ.58
 
ตัวอักษรของภาษาเวียดนามจะแบ่งเป็นสองประเภท คือ ตัวอักษรที่พัฒนามาจากตัวอักษรจีน ซึ่งปัจจุบันไม่นิยมใช้แล้ว ส่วนตัวอักษรอีกแบบหนึ่งคือตัวอักษรที่ดัดแปลงมาจากภาษาลาติน มีตัวอักษรทั้งหมด 29 ตัว จะเป็นประเภทตัวอักษรที่นิยมใช้ในปัจจุบัน
 
สำหรับคำว่า 'ตัวอักษร' ภาษาเวียดนาม ออกเสียงว่า 'บ่าง จื๊อ'
 
คำว่า 'บ่าง จื๊อ'แปลว่า  'ตัวอักษร'  ค่ะ 
 
http://kidsnews.bectero.com/ คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอเพื่อนๆ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂