แชร์โพสนี้

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน สมเด็จพระเทพฯ รับสั่งให้กระทรวงศึกษาธิการกลับมาสอนภาษาไทยสะกดคําฯ ออกอากาศวันที่ 10ก.พ.58
 
นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวภายหลังจากตามเสด็จ สมเด็จพระเทพพระรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานการดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ว่า สมเด็จพระเทพฯ ทรงมีพระราชดำรัสถึงการสอนการอ่าน การเขียนภาษาไทยแบบแจกรูปสะกดคำ 
 
ซึ่งเป็นวิธีการสอนแบบในอดีต และในสมัยที่ทรงพระเยาว์ก็ทรงเรียนวิธีนี้มาเช่นเดียวกัน แต่ภายหลังทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีการเปลี่ยนวิธีการสอนเป็นแบบให้เด็กๆจำเป็นคำๆ แทน ทำให้เด็กสะกดคำไม่เป็น เมื่อเจอคำใหม่ๆ หรือมีการเปลี่ยนตัวพยัญชนะในสระเดิม ก็จะไม่สามารถอ่านได้
 
ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ (สพฐ.) จึงได้มีการนำการสอนภาษาไทยแบบแจกรูปสะกดคำกลับขึ้นมาใช้อีกครั้ง เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเด็กที่อ่านออกเขียนไม่ได้
 
http://kidsnews.bectero.com/ คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอเพื่อนๆ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 🙂